CSR

Hos Re-bag ® arbejder vi konstant på at finde nye miljøvenlige materialer, som vi kan anvende i vores produktion af poser, tasker og emballage. Vi er overbeviste om, at vi, ved at producere gennem miljøvenlig praksis, sikrer en sund og levedygtig forretning for fremtiden. For at materialerne opfylder vores krav til kompetencer og kvalitet, arbejder vi ud fra flere CSR-parametre når vi validerer materialet. 

 


SDG'erne i Re-bag ®

Hos Re-bag ® lægger vi vægt på at være transparente og konkrete omkring vores arbejde med de 17-verdensmål. Du kan læse mere om hvilke mål vi fokuser på, og hvordan vi arbejder med dem.


Livscyklusvurdering (LCA)

Vi har i Re-bag ® arbejdet med livscyklusvurdering (LCA) på vores produkter siden 2012. I samarbejde med GTS Institut har Re-bag ® udviklet en model, der gør det muligt for vores kunder at være gennemsigtige med hensyn til sporbarheden af deres produkters CO2-aftryk. Det er vigtigt, at modellen løbende vedligeholdes for at sikre dens nøjagtighed. Senest blev modellen opdateret i 2023.

Med en LCA-rapport kan jeres virksomhed få miljødata, som kan anvendes direkte i jeres Scope 3-rapportering samt i branding- og marketingaktiviteter.