PERSONDATA POLITIK

 

1. HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE OPLYSNINGER

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:
Re-bag A/S

Kollegievej 6A, 2920 Charlottenlund

CVR.nr. 27264972

info@re-bag.com

 

2. HVAD BRUGES DINE OPLYSNINGER TIL

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt om levering af produkter eller tjenester. I disse situationer vil vi ikke være i stand til, at tilbyde dig vores produkter eller tjenester medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

 

3. PÅ HVILKET GRUNDLAG BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.

Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

  1. Dit udtrykkelige samtykke som kunde eller abonnent af vores nyhedsbreve.
  2. Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, eksempelvis når du bestiller materialer på vores hjemmeside eller støtter virksomheden via én af vores betalingstjenester.
  3. Behandlingen er nødvending for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Re-bag, eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.
  4. Behandlingen er nødvendig for, at Re-bag eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser udgør;

 

4. HVEM DELER VI DINE OPLYSNINGER MED

Vi deler oplysninger om dig med:

  1. Vores leverandører af IT-services (databehandlere).
  2. Internt i Re-bag.
  3. Eksterne revisorer.
  4. Hvis vi i fremtiden benytter annoncering via ex. Facebook og Google da vil vi med henblik på online annoncering dele relevante oplysninger.
  5. Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
  6. Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.

Såfremt vi deler oplysninger om dig med tredjeparter i markedsføringsøjemed, deler vi alene de almindelige oplysninger, du selv har indtastet på re-bags websites.

 

6. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER

Som e-abonnent i Re-bagopbevarer vi de oplysninger du selv har indtastet hos Re-bag og de gemmes så længe du opretholder medlemsskabet. Hvis du framelder dig medlemsskabet vil oplysningerne herefter blive slettet. Transaktionsoplysninger og andre relaterede oplysninger gemmes i  minimum 6 år som følge af Bogføringsloven.

 

7. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU

Som kunde/nyhedsbrevmodtager i Re-bag har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

Som kunde/nyhedsbrevmodtager i Re-bag har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger.

Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Re-bag slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation. Hvis du mener at Re-bag behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/