LCA (Livscyklusvurdering)

Hos Re-bag ® udarbejder vi LCA beregninger på vores produktion. Det har været en service vi har arbejdet med længe før det overhovedet blev efterspurgt. Det har vi gjort, fordi vi ønsker fuld gennemsigtighed gennem hele forsyningskæden.

Hvad er en LCA beregning?

LCA, eller Livscyklusvurdering, er en metode til at vurdere miljøpåvirkningerne i forbindelse med alle stadierne af et produkts liv fra råvareudvinding, gennem materialeanvendelse, fremstilling, distribution og forbrug, til genbrug, deponering og affaldshåndtering. LCA tager højde for de ressourcer, der bruges, og de forureninger, der frigives gennem hvert trin i produktets levetid.


Hvorfor er en LCA vigtig?

LCA er afgørende for virksomheder, politikere og forbrugere, da den giver en omfattende forståelse af de miljømæssige påvirkninger af et produkt eller en tjeneste. Med denne viden kan beslutningstagere:

Identificere kritiske trin, hvor miljøpåvirkningerne er mest markante.

Tage beslutninger om produktudvikling, forbedringer eller udskiftning.

Måle og kommunikere et produkts bæredygtighedsprofil til interessenter og forbrugere.

Opfylde miljøstandarder og -lovgivning mere effektivt.


Hvad er miljødata?

Miljødata refererer til miljødata eller information, der fokuserer på bæredygtighed og miljøbeskyttelse. Dette kan omfatte data om ressourceforbrug, CO2-emissioner, vandforbrug, forurenende stoffer og meget mere. 


Hvad kan man bruge miljødata til?

Miljødata spiller en central rolle i bæredygtighedsinitiativer. Her er nogle af dens anvendelser:


Beslutningstagning baseret på fakta:
Virksomheder kan bruge miljødata til at tage miljøbevidste beslutninger i deres operationer.


Overvågning & rapportering:
Organisationer kan overvåge deres miljømæssige fodaftryk og rapportere om deres bæredygtighedsindsats.


Produktudvikling:
Ved at forstå miljøpåvirkningerne kan virksomheder designe mere bæredygtige produkter.


Engagement med stakeholdere:
Transparent deling af grøn data kan styrke relationer med kunder, investorer og andre interessenter, der prioriterer bæredygtighed.


Overholdelse:
Mange brancher har specifikke miljøstandarder og -regulativer. Miljødata hjælper med at sikre, at virksomheder overholder disse krav.

Ønsker I en LCA med til jeres produktionsforspørgsel?
Mangler I en rapport fra en tidligere bestilling eller ønsker I en med på en kommende, så tag kontakt til os, så finder vi ud af hvad der kan lade sig gøre.

Nye klimaregler og rapportering: CSRD, ESG og GHG

Fra den 1. januar 2025 træder EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i kraft. Dette kræver, at virksomheder overholder bestemte rapporteringsstandarder, som er defineret i de europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS). En nøglekomponent i disse standarder er kravet om at rapportere CO2-udledninger fra Scope 3, hvilket omhandler udledninger fra leverandører.

Som en leverandør til en bred vifte af virksomheder, både store og små, kan Re-bag ® levere den nødvendige data vedrørende de produkter, vi forsyner med. Denne data, som er valideret af Force Technology gennem Re-bags Livscyklusvurdering (LCA), kan direkte inkorporeres i jeres rapportering.

Tidslinje for implementering af de nye krav:

Med disse kommende ændringer er det afgørende for virksomheder at begynde forberedelsen nu for at sikre, at de indsamler og behandler valid ESG-data korrekt.